Strojový park

V současné době zajišťujeme výrobu na těchto strojích:

1x CNC STYLE 510 - točný pr.510/300mm, točná délka 1350 mm
1x CNC MASTURN 550i - točný pr. 510/300mm, točná délka 1200mm
2x CNC STYLE BT 1500E - pracovní stůl 610x1810 / osa X1500, Y1500, Z600
1x CNC STYLE BT 1500MC - pracovní stůl 610x1810 / osa X1500,Y650, Z 600 + 4 osa
ROVINNÁ BRUSKA 200x450mm
BRUSKA BBZ 60 - do pr.80mm, délka 200mm
HROTOVÁ BRUSKA 2Ud - do pr.100mm, délka 750mm
PILA BOMAR ST6 300GA - řez do pr. 240mm
SOUSTRUH SV18 RA - toč.pr.200mm, délka 1000mm
HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKA W9 - 1000x1000x1000mm
FRÉZKA 300mm x 1000mm
VRTAČKY VS 20


CNC MASTURN 550i

SOUSTRUH SV18 RA 

CNC STYLE BT 1500E

HORIZONTÁLNÍ VYVRTÁVAČKA W9 

CNC STYLE BT 1500MC